Krzymowski Juristbyrå

Akademiskt råd

BILL DUFWA

Jur. dr., professor emeritus

Professor Bill Dufwa har i 30 års tid drivit framstående forskning inom försäkringsrätt och skadeståndsrätt. Professor Bill Dufwa har, bland annat, författat Produktansvar (1983), Produktansvarets reformering (1984), Skyddat intresse, ren förmögenhetsskada och andra skadeståndsrättsliga spörsmål i ett internationellt perspektiv (1987), Flera skadeståndsskyldiga (ak. avh. 1993), Kommentar till skadeståndslagen (SvJT 2002 s. 955), Principer för europeisk försäkringsavtalsrätt (PEICL) (JT nr 2 2010/11), och skriver ofta rättsutlåtanden i försäkringsrättsliga och skadeståndsrättsliga spörsmål.

Professor Bill Dufwa har varit internationellt verksam, särskilt i Paris med undervisning på juridiska fakulteterna vid universiteten i Gent, Leuven, Paris (Sorbonne-Panthéon, Paris I), Aix-Marseille samt Bordeaux. Därutöver deltar professor Bill Dufwa i arbetet för en allmän europeisk civillag på flera fronter, medlem i bl.a. Tilburggruppen (skadeståndsrätt), Trentogruppen (skadeståndsrätt) samt European Insurance Contract Law Study (försäkringsrätt, Innsbruck och Hamburg). Ledamot av Europeiska Civilrättsakademin.


Kontakt

076 - 890 67 69