Krzymowski Juristbyrå

Publikationer

Krzymowska Adriana, 2018
Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital
JURE Förlag, 383 sidor
(akademisk avhandling)

Krzymowska Antonia, 2018
Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling
JURE Förlag, 436 sidor
(akademisk avhandling)

Krzymowska Amelia, 2017
En hyresgästs rörelseskada - tillämpning av det indirekta besittningsskyddet, s. 378 ff. i Juridisk Tidskrift 2017-18 nr 2

Krzymowska Antonia, 2017
Ett mäklarrättsligt perspektiv på motocrossbanefallet: Konkludent ratihabition av betalning till annan än borgenären och fråga om fastighetsmäklarens upplysningsplikt s. 79 ff. i Juridisk Publikation nr 1/2017

Krzymowska Antonia, 2014
God försäkringsförmedlingssed - en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet, s. 419 ff. i Juridisk Tidskrift 2014-15 nr 2

Krzymowska Adriana, 2013
Kapitel i: Guglielmo Maisto (red.), Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD 2013